Basistips

Basistips voor een goed gebruik van haarkleurmiddelenBasistips voor een goed gebruik van haarkleurmiddelen

 1. Lees altijd de gebruiksaanwijzing voor u een product gebruikt en volg deze nauwkeurig op.
 2. Verwijder juwelen en metalen haarspelden. Vermijd het gebruik van metalen voorwerpen.
 3. Draag steeds de bij het product meegeleverde handschoenen.
 4. Voor mengelingen volgt u nauwkeurig de vermelde bereidingsvoorschriften.
 5. Bij het aanbrengen van het product vermijdt u elk contact met de ogen, het gezicht, de oren, de handen of andere lichaamsdelen. Bij contact, onmiddellijk spoelen.
 6. Hou u aan de opgegeven inwerktijd, en spoel de haren vervolgens goed.
 7. In geval van een abnormale reactie tijdens de inwerktijd, de haren onmiddellijk spoelen en ze niet meer kleuren voor u medisch advies hebt ingewonnen. In geval van huiduitslag die zich snel verspreid, duizeligheid, misselijkheid, ademhalingsmoeilijkheden en/of zwelling van de ogen of het gezicht, onmiddellijk spoelen en dringend een arts of een ambulance (112) bellen.
 8. Gooi het niet gebruikte restant van de mengeling weg.
 9. Bewaar de producten buiten het bereik van kinderen.
 10. Bij een ongeval, bel het noodnummer (112), raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum (070/245 245).
  Hou de verpakking en de bijsluiter van het product bij de hand wanneer u belt naar het Antigifcentrum (070/245 245) of neem die mee wanneer u een arts raadpleegt.

Gebruik geen haarkleurmiddel:

 • wanneer u allergisch bent aan een ingrediënt vermeld in de ingrediëntenlijst van het product
 • wanneer uw hoofdhuid gevoelig, geïrriteerd, beschadigd is of letsels vertoont
 • wanneer u uitslag hebt in uw gezicht
 • om uw wimpers of wenkbrauwen te kleuren
 • wanneer u eerder al reageerde op een haarkleuring of op een tijdelijke tatoeage (behoudens omstandig medisch advies)